Informatiebijeenkomst supermarktplannen Snekerstraat

Bolsward – De kerngroep Snekerstraat/Bolwerkplein houdt op maandag 10 april om 19.30 uur a.s. een informatiebijeenkomst in de voormalige RES-kantine voor omwonenden, belanghebbenden en de Bolswarder bevolking over de plannen voor een Lidl supermarkt op de locatie Snekerstraat 9a. Ook de eventuele parkeer- en veiligheidsproblematiek rondom deze locatie komt op deze avond aan de orde. De informatieavond wordt mede georganiseerd in samenwerking met sportclub SC Bolsward en Sporthard Bolsward.

Zoals bekend is de gemeente SWF bezig om een vergunning te verlenen voor de vestiging van een Lidl supermarkt op de locatie Snekerstraat 9a (Het terrein van vroegere garage De Jong). De Kerngroep is op zich blij dat het leegstaande gebouw van garage De Jong weer gebruikt gaat worden, maar vreest – vooral op zaterdag – parkeerproblemen en verkeersonveiligheid. ,,Wij zien allemaal op zaterdag de auto’s staan om de jeugd van en naar voetbal te brengen. Het hele terrein en ook het terrein bij garage De Jong staat dan vol met auto’s. Wij zijn bang dat als er nog een supermarkt komt er nog meer verkeer komt. Dat moet dan allemaal via de smalle toegang bij de Tramhalte naar het parkeerterrein. Wij zijn bang dat het niet past”, aldus Wim van der Hauw, woordvoerder van de Kerngroep.

Op de informatieavond wordt uitleg gegeven over de problemen en het plan door buurtgenoten, de voetbalclub en de inrichtingscommissie van het Sporthart. Raadsleden zullen ingaan op vragen, maar ook wordt van de buurtbewoners gevraagd wat zij willen.

Op de onlangs gehouden vergadering Commissie Doarp, Stêd en Omkriten sprak Van der Hauw sprak de Kerngroep al zijn zorgen uit over de te verwachten verkeersdrukte, parkeergelegenheid en veiligheid. De Kerngroep toonde zich eveneens ontevreden over het feit dat de buurt niet betrokken is geweest bij de wijziging van de detailhandelsstructuurvisie, waardoor de Lidl zich zonder problemen kan gaan vestigen aan de Snekerstraat 9A.

Volgens wethouder Maarten Offinga gaat het hier om een ontwerpnota en is er daarna nog ruimte voor inspraak van de buurt en belanghebbenden.

Meer info op facebook 


2 reacties

  1. Siemen O. van der Goot schreef:

    Kerngroep kerngroep Snekerstraat/Bolwerkplein – Van der Hauw.
    Hoe lang moeten we nog wachten op een mooie optimalisatie van het gebied van de voormalige garage van Gerrit de Jong? Staat al zo lang leeg en in verval. Is de huidige planvorming niet meer dan voldoende of alles maar zo laten als het nu is? Wat duurt het allemaal lang. Boalsert geen klein dorp. Meegaan in de vaart der volkeren.
    It komt fêst goed. Allinne slim spitich dat it sa lang duorret.

  2. Peter schreef:

    Gewoon de Lidl “verwelkomen”, denk in oplossingen,de gemeente Sudwestfryslan heeft zat mensen “zitten” die dit zouden moeten kunnen oplossen….waar een wil is, is een…parkeerterrein…..toch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *