Informatiebijeenkomst over de veranderingen in de zorg WMO

Voor de mensen die met vragen zitten de komende veranderingen in de zorg en willen weten hoe het zit met de huishoudelijke hulp en met de eigen bijdrage, organiseert de ANBO Bolsward e.o. een bijeenkomst.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal per 2015 ingrijpend veranderen.
Wat zit hierachter en wat betekent dit met name voor de huidige en toekomstige senioren.
De Anbo nodigt u uit namens het netwerk WMO voor de voorlichtingsbijeenkomst over veranderingen in de zorg.

De bijeenkomst vindt plaats op: 21 Januari 2015 in ons gebouw te Bolsward en begint om 14:00 uur.

ANBO voorlichters zullen aan de hand van twee concrete voorbeelden de nieuwe WMO wet uitleggen.
We gaan ons ook sterk maken dat er bij iedere bijeenkomst een vertegenwoordiger van de gemeente als spreker aanwezig is om het gemeentelijk beleid toe te lichten.
We hopen dat u eventueel met een begeleider naar deze bijeenkomt komt.
U kunt zich aanmelden via e-mail
Geeft u ook aan met hoeveel mensen u komt?