IMF-subsidie voor 16 projecten in Súdwest-Fryslân

Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan 16 initiatieven in Súdwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de tweede subsidieronde van 2021. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van bijna 275.000 euro in de leefbaarheid van Súdwest-Fryslân.

Een deel van de beschikbare IMF-subsidie is toegekend aan het project ‘Kameleondorp Vooruit!’. Het Kameleondorp bestond in 2020 maar liefst 25 jaar en had groot willen uitpakken. Helaas kon het dorp vanwege de coronapandemie het grootste deel van het jaar geen bezoekers ontvangen. De stichting achter het Kameleondorp (Stichting Hotze de Roos) heeft echter niet stilgezeten. Er werden volop plannen ontwikkeld om het dorp te versterken en opnieuw op de kaart te zetten. Jong en oud kan zo kennis maken met het gedachtengoed van Hotze de Roos, de schrijver van de Kameleonboeken.

Kameleondorp Vooruit!

Stichting Hotze de Roos wil twee slaapvertrekken voor groepen realiseren, een waterspeeltuin aanleggen en O-ring barbecue plaatsen. Ook zijn er plannen om een app te ontwikkelen. Samen met een groep vrijwilligers werkt de stichting er hard aan om op deze manier een impuls aan het dorp te geven. Bij de werkzaamheden gebruikt de stichting zoveel mogelijk duurzame materialen.

Het project ontving vanuit het IMF een bijdrage van 34.956 euro. De totale projectkosten bedragen 87.391 euro.

Derde subsidieronde IMF

Initiatiefnemers kunnen van 6 tot en met 30 september 2021 een subsidie aanvragen voor de derde en tevens laatste openstelling van dit jaar. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De projectadviseurs van Streekwurk Zuidwest-Fryslân zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Bron: Provincie Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.