Iets meer jongeren ontvangen WW in Friesland

In Friesland ontvingen in november minder mensen een WW-uitkering. De sombere economische verwachtingen zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling. Onder jongeren nam de WW echter licht toe.

Jongeren merken vaak als eerste de gevolgen van economische schommelingen. Zij hebben veelal een flexibel contract en werken vaak in sectoren die de economische schommelingen het snelst voelen, zoals de horeca en detailhandel.

Minder Friezen met WW-uitkering

Eind november telde Friesland 5.405 WW-uitkeringen. Dat is 1,5% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in november af met 106 uitkeringen (-1,9%) ten opzichte van vorige maand. Vooral vanuit de uitzendbureaus, onderwijs en grote delen van de industrie daalde de WW.

Daartegenover staan enkele sectoren met een toename van de WW, zoals horeca & catering, schoonmaak en cultuur.

Met de afname in november zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling verder door, ondanks de sombere economische vooruitzichten. Eind november 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Friesland ruim lager dan een jaar eerder (-21,9%).

Jongeren bewegen mee met schommelingen arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt in Friesland bereikte in 2022 een record. Voor (jonge) werkzoekenden brengt de krapte kansen met zich mee. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV onlangs publiceerden. Door ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie vlakt de banengroei af. Jongeren zijn kwetsbaar voor schommelingen in de conjunctuur. Als het economisch minder gaat, verliezen jongeren vaak als eerste hun baan.

Dit komt doordat ze meestal een flexibel contract hebben: in Friesland heeft 77% van de werknemers van 15 tot 27 jaar een tijdelijk, oproep- of uitzendcontract. Bovendien werken veel jongeren in de horeca, detailhandel en uitzendbureaus. Deze sectoren zijn gevoelig voor economische ontwikkelingen en werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Als de economie opleeft worden jongeren veelal ook weer als eerste – vaak in een flexibel contract – aangenomen.

Weinig jongeren met WW-uitkeringen

De dynamiek van jongeren op de arbeidsmarkt komt ook terug in de WW-cijfers. In tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën nam de WW in de leeftijdscategorie tot 27 jaar in Friesland in november licht toe, met 2% naar 422 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden is er nog sprake van een daling van 12%. De WW onder jongeren nam sterk toe na de corona-uitbraak begin 2020 om vervolgens met het herstel van de economie weer snel af te nemen.

Verder zijn er jaarlijks terugkerende patronen in de WW zoals het beëindigen van jaarcontracten rond de jaarwisseling en op- en neergaande patronen rond seizoenswerk. Jongeren maken slechts 8% uit van de volledige WW-populatie. Met hun vaak korte en flexibele contracten komen jongeren minder dan andere leeftijdscategorieën in aanmerking voor een WW-uitkering. Bijna de helft van de jongeren met een WW-uitkeringen is afkomstig uit de uitzendsector. Ook zijn jonge WW’ers vaak afkomstig uit sectoren als detailhandel, horeca en commerciële dienstverlening.

Landelijke daling WW

Landelijk is een afname in WW-uitkeringen te zien. Eind november telde Nederland 144.910 WW-uitkeringen. Dat is 1,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 149.513 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.603 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-3,1%).

De WW daalde afgelopen maand in vrijwel alle regio’s. Alleen in Zeeland en Haaglanden was sprake van een kleine toename van de WW. Een jaar eerder telde Nederland 189.228 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 44.318 uitkeringen (-23,4%). De daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In november nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind november in de provincie Groningen 4.939 WW-uitkeringen; 3,4% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind november 13,6% lager dan vorig jaar.

Foto (C): UWV 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.