Iepenloftspul: ‘De legindaryske Vinea Domini Sylkampen’ ferpleatst nei 3 july

BLAUHÛS- Iepenloftspul: ‘De legindaryske Vinea Domini Sylkampen’  is ferpleatst nei snein 3 july. It is net ferantwurde om de foarstelling fan 30 juny trochgean te litten.

Der wurdt reinwetter, tonger wyn foarsein. Dêrom is de foarstelling no op de reservedatum: snein 3 july om 20.00 oere.

VanPlan stjoert in mail oan alle minsken dy’t kaarten kocht hawwe.