Hondenregels in gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân kent een bijzonderheid. Deze gemeente doet niet aan hondenbelasting. Wél aan de poepzakjesplicht! We zetten alle ‘hondenregels’ op een rij.

Poep op de stoep! Het was tot het jaar 2006 eerder regel dan uitzondering. Honden deden hun behoeften waar ze het maar kwijt moesten. De baasjes keken niet op of om en wandelden na ‘gedane arbeid’ gewoon weer door. Dat kun je je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Vanaf dat genoemde jaar moesten hondenbezitters de poep van hun hond opruimen, met een schepje of in een speciaal daarvoor ontwikkeld zakje. Daarna konden ze het weggooien in een hondenpoepbak.

Hondenpoep hoort nu eenmaal niet op straat, ook al houd je nog zoveel van honden. Jaren geleden lagen vaak trapveldjes, speeltuintjes en parken vol met hondenpoep, en het regende klachten bij gemeenten. Inmiddels zijn er dus de regels en speciale afvalbakken -met of zonder klep ervoor- waar de hondenpoep in weggegooid moet.

Waar staan de hondenpoep-afvalbakken?

Er werd tot jaren terug aan hondenbezitters gevraagd de hond vooral in de goot of in de berm te laten poepen. Dat kun je wel proberen, maar honden begrijpen daar zelf niks van en het ging dan ook nogal eens mis. Bovendien is poep in de goot of de berm ook niet fris, zelfs al zou de gemeente die regelmatig schoonmaken.

Omdat de gemeente Súdwest-Fryslân geen belasting heft voor het bezit van honden, konden hondenbezitters hier ook nooit op terugvallen. In veel andere gemeenten gebeurde dat wel. Dan luidde vaak het excuus voor hondenpoep op stoepen, veldjes en in goten dat van het belastingbedrag de gemeente de poep opruimt. Die vlieger gaat hier dus niet op. Bovendien wordt wel gezegd dat veel gemeenten het bedrag van de hondenbelasting gebruiken om gaten in hun begroting te dichten. Hondenpoep opruimen blijft zo een heikel punt.

Het is de reden geweest dat het vanaf 1 mei 2006 verplicht werd voor hondenbezitters om hondenpoep zelf op te ruimen. Het opruimen kan met een schepje, maar het liefst wordt de poep in een zakje gedaan dat daarna in een speciaal daarvoor gecreëerde hondenpoep-afvalbak gedaan moet worden. Er bestaat een kaart van de gemeente waarop staat aangegeven waar de hondenpoepbakken staan.

Geen gratis poepzakjes meer

In de begintijd, toen deze regel net was ingevoerd, verstrekten gemeenten nog wel gratis hondenpoepzakjes. De zakjes waren bij hondenuitlaatplaatsen, parken of naast de afvalbakken te vinden, maar dat leidde regelmatig tot zakjesroof. Iemand nam er meteen een heleboel mee, en dat was niet de bedoeling. Veel gemeenten zijn daar al snel mee opgehouden. Het droeg op die manier ook niet echt bij aan de opruimplicht. Daarom werden de regels uit 2006 in 2011 verder aangescherpt. Hondeneigenaren waren vanaf dat moment altijd verplicht om een schepje of zakjes bij zich te hebben. Een regel uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Je kunt een flinke boete verwachten als je ze niet bij je hebt en staande gehouden wordt. Zorg er dus voor dat je zakjes bij je draagt als je de hond uitlaat en dat je de poep ook daadwerkelijk weghaalt. De boete bedraagt in onze gemeente 140 euro voor wie de poep van zijn hond niet opruimt.

De meningen over welke zakjes het meest geschikt zijn, verschillen nogal, maar het is belangrijk dat het stevige zakjes zijn, het liefst biologisch afbreekbaar. Groot genoeg en goed af te sluiten. Liefst met sluitlussen. Het blijft immers een vervelend klusje en dat doe je het graag zorgvuldig zonder vieze handen te krijgen.

Waar mag de hond loslopen?

In de gemeente Súdwest-Fryslân mag in het buitengebied een hond loslopen mits dat niet langs een weiland is. Alleen in Sneek zijn er speciale hondenlosloopgebieden. Deze zijn te herkennen aan de paaltjes die het losloopgebied markeren.

De hond moet binnen de bebouwde kom en in openbare parken aan de lijn. Ook buiten de bebouwde kom geldt de aanlijnplicht op fiets- en wandelpanden door en langs weilanden. Een gekwalificeerde hulp- of geleidehond mag overal loslopen.

Speelplaatsen, trapveldjes en zandbakken zijn voor honden verboden terrein. Laat je je hond loslopen in de bebouwde kom dan bedraagt de boete 90 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.