Het Marne College verovert Europa

Maandag 17 maart a.s. doen de leerlingen uit vwo-4 mee aan de EU Democracy Tour. In spelvorm worden zij geïnformeerd over hoe democratie in de Europese Unie in de praktijk functioneert.

Centraal staat de vraag wat nu eigenlijk de Europese Unie is; uiteindelijk wordt er door de leerlingen een definitie gegeven van de Europese Unie zoals zij vinden dat die moet functioneren De leerlingen verplaatsen zich in de rol van kandidaat op de lijst van een politieke partij die steun wil verwerven voor haar programma. In dat kader wordt er een aantal “verkiezingen” georganiseerd; om aan een meerderheid te komen, zal coalitievorming een belangrijk middel zijn. Aan het eind van de middag wordt er een winnaar gekozen door het “parlement”. De uiteindelijke winnaar van deze stemming(en) zal op 21 mei as een bezoek mogen brengen aan Parlamentarium in Brussel. Daar zullen zij hun “burgerdefinitie” van de Europese Unie voorleggen aan het parlement. Met deze activiteit geeft het Marne College invulling aan het concept van “grenzeloos leren” dat voor de vwo-afdeling een speerpunt vormt. Deze Europese middag op het Marne zal worden opgeluisterd door de burgemeester van Sudwest Frylan, Hayo Apotheker.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *