Herplant en omvorming groen in Bolsward (ingezonden)

Na de rigoureuze kap van bomen en verwijderen van struikgewas in en om Bolsward leek vervangende aanplant daarna summier te zijn.

Door een lastig volledig te openen bestand is verwarring ontstaan. Mede na overleg met de gemeente is inmiddels gebleken dat de herplant royaler is.De schade wordt zo tenminste enigszins beperkt.
Verder heeft de gemeente aangegeven dat de raad heeft ingestemd met omvormingen van heestervakken naar gazon en dat dat niet te maken heeft met de nieuwe besparingsgesprekken met de burger.

Indicatief zal de raad hier dus wel groen licht hebben gegeven maar niet voor de schaal waarop de omvormingen, zoals in Bolsward, nu plaatsvinden. Het blijft dan ook alleszins redelijk dat laatste nu met elkaar eens goed tegen het licht te houden.

Obe van der Meer