Herontwikkeling Franekerstraat kan doorgaan

Donderdagavond werd in de vergadering Bestuur en Financiën een belangrijke stap gezet met betrekking tot de herontwikkeling van de Franekerstraat. Het gaat om de locatie van de oude technische school.

De gemeenteraad kon zich vinden in de plannen die burgemeester en wethouders voorstelden. Het voorstel bestaat uit de bouw van 36 woningen die deels twee onder één kap zijn en een aantal rijtjes woningen. In juni 2003 heeft de voormalige gemeente Bolsward en een ontwikkelaar een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een drietal woningbouwlocatie in Bolsward. Twee van die drie locaties zijn inmiddels ontwikkeld. (Voormalig Framterrein en Jan Brugmancollege)

De Franekerstraat is de laatste locatie die nog ontwikkeld moet worden. In mei 2015 heeft het College ten behoeve van de ISV3 subsidieaanvraag een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van 36 brede doelgroep woningen voor een locatie gelegen aan de Franekerstraat te Bolsward.

Burgemeester en wethouders vinden dat gezien de eerdere besluitvorming en de vraag naar nieuwe woningen in Bolsward het wenselijk is om door te gaan op de ingeslagen weg en tot realisatie van het project over te gaan.

Wel sprak de raad zich uit het jammer te vinden dat er geen huurwoningen in het plan zijn, volgens wethouder Offinga komt dit omdat Elkien zich uit het plan teruggetrokken heeft.

Hiervoor werd donderdagavond voorgesteld om een bedrag van €1.300.000,- ter beschikking te stellen.

Dit zou gedekt worden uit de te verwachten grondopbrengsten(€ 820.000,-), ISV3 subsidie (€ 261.699,-) en het budget “reserve stedelijke vernieuwing (€ 300.000,-).

Het voorstel zal in de gemeenteraadsvergadering van 20 juli bekrachtigd worden.

Als alles volgens planning verloopt zou de grond in 2018 bouwrijp gemaakt worden.

 

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.