Herinrichting Laag Bolwerk gereed

Wethouder Gea Akkerman heeft maandagmiddag samen met de betrokken bewoners en bedrijven, het resultaat bekeken en de laatste hand gelegd aan een netjes en veilig Laag Bolwerk in Bolsward.

Al in 2007 was de eerste bijeenkomst om te praten over de vragen die de inwoners hadden en de trillingshinder die ze ondervonden. Groot onderhoud stond pas gepland voor 2010 waardoor er geen geld was voor een complete herinrichting. Om de situatie toch iets te kunnen verbeteren zijn de grootste oneffenheden in de weg opgeknapt.

In mei 2008 werd opnieuw een bijeenkomst belegd. Op deze avond zijn de wensen en ideeën geïnventariseerd en is een klankbordgroep samengesteld om mee te denken en mee te praten over de uitwerking van een plan voor de herinrichting van het Laag Bolwerk.

Drie overleggen met de klankbordgroep hebben geresulteerd in een ontwerp herinrichtingsplan. Het resultaat mag er zijn: Bomen zijn herplant, de wegfundering is vervangen, er is nieuwe bestrating aangebracht, de rijbaan is versmald, het trottoir verbreed, de kruising met het Skilwyk is geaccentueerd en het zebrapad verschoven. Er zijn zes extra parkeerplaatsen gecreëerd door de sloop van een oud gebouwtje. Ook is het hoofdriool gerepareerd, een gescheiden regenwaterriool is aangelegd. Met het oog op de toekomst is er een stroomvoorziening aangelegd voor elektrisch varen en zijn oude lampen van de openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen.

De herinrichting van het Laag Bolwerk is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Wethouder Gea Akkerman heeft na een feestelijk ontvangst in de Wijnberg een zitbankje geplaatst aan de waterkant van het Laag Bolwerk

Meer weten over de herinrichting van het Laag Bolwerk? Klik dan op bijgaande nieuwsbrief voor meer informatie.

(Bron gemeente SWF)Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *