Herinrichting Broereplein

Dinsdag 13 februari zal in de vergadering kommisje Doarp, Stêd en Omkriten de herinrichting van het Broereplein besproken worden.

In het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 krijgt Bolsward één van de elf fonteinen vanuit het project Eleven Fountains. De gemeente Súdwest-Fryslân speelt een belangrijke rol in dit project omdat men zes van de elf fonteinen krijgt.  Eerder stelde de gemeenteraad al € 330.000,– beschikbaar ten behoeve van de inpassing van deze fonteinen in de zes steden.

Voor het Broereplein is het plan verdeeld in twee delen. Een eerste fase is nodig voor plaatsing van de fontein en fase 2 zal nodig zijn voor het aansluiten van het oude deel op het nieuwe deel.

Burgemeester en wethouders willen beide fasen tegelijk uit voeren zodat naast de voor het kunstwerk noodzakelijke aanpassingen aan het Broereplein ook de overige delen van het plein opnieuw in gericht worden. Hierdoor zal ook de overlast beperkt worden voor de omwonenden.

Hiervoor zal de gemeenteraad de benodigde aanvullende financiële middelen ter beschikking moeten stellen. Dat gaat om een bedrag van €150.000,-  welke B&W wil halen uit de reserve ontwikkelagenda.

Het plan voor het Broereplein is gemaakt door stedenbouwkundige/landschapsarchitect Erik Overdiep. Hij heeft ook de plannen gemaakt voor de Appelmarkt. Het plan is gemaakt i.o.m. omwonenden/belangstellenden uit Bolsward.

Ongeveer de helft van de huidige parkeerplaatsen op het plein vervallen en worden in de directe nabijheid gecompenseerd.

Lees hier het volledige raadsvoorstel

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *