Hemdijk tussen Blauwhuis en Tjerkwerd weer open voor verkeer

Vandaag is de Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis weer open gesteld voor verkeer.

De 3 kilometer lange weg is in het afgelopen jaar opgeknapt. Hij is opnieuw geasfalteerd en er is bermbeton aangelegd en is hierdoor een stuk veiliger. Zo zijn onder andere  de verhoogde kruisingen van rood asfalt zijn gemaakt.

De totale verhardingsbreedte is bijna hetzelfde gebleven. Maar door de betonstroken lijkt de weg smaller dan eerst. Dit maakt de weg ook veiliger.

Slechtste weg in Fryslân
In 2015 is de Hemdijk door de lezers van een regionaal dagblad uitgeroepen tot de slechtste weg van Fryslân. Er zaten gaten en scheuren in de weg en vrachtauto’s konden elkaar nauwelijks passeren. “We hebben de uitverkiezing van de slechtste weg van Fryslân als uitdaging gezien om de Hemdijk de mooiste weg van Fryslân te maken”, zegt waarnemend wethouder Maarten Offinga.

De weg kon – mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Fryslân- afgelopen jaar aangepakt worden. De Hemdijk stond al langer op de lijst voor renovatie, maar door de cultuurhistorische waarde van de dijk, was het nodig historisch en archeologisch onderzoek te verrichten. De dijk is namelijk al tussen de twaalfde en zestiende eeuw aangelegd.

De uitvoering was een behoorlijke klus, onder andere door het verwijderen van het teerhoudende asfalt en verstevigen van de fundering. Ook is voorafgaand de verouderde waterleiding vervangen. Daarnaast is tijdens het werk de bereikbaarheid van de aanwonenden geborgd.

Puntjes op de i
De weg gaat vrijdagmiddag open, maar is nog niet helemaal klaar.
in het voorjaar worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Dan wordt de definitieve belijning op de verhogingen en passeerstroken aanbracht, worden de bermen ingezaaid en zijn er nog enige herstelwerkzaamheden aan het bermbeton.

Met dank aan de omwonenden
“We hebben volop rekening gehouden met de transportbehoefte en de bereikbaarheid van de omwonenden en omliggende bedrijven. Van de aan- en omwonenden werd de afgelopen maanden tijdens de werkzaamheden vooral veel geduld en begrip gevraagd”, aldus Maarten Offinga. “Een woord van dank voor hun medewerking is dan ook zeer op zijn plaats. Hulde voor hun flexibiliteit”, zegt hij. “Mooi dat ze nu over een veilige, toekomstbestendige weg kunnen rijden.”

De vernieuwing van de Hemdijk is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de provincie Fryslân in het kader van de regeling Natuur en Landelijk gebied Fryslân.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.