Heamiel 2016 in het teken van muziek

De klok is nog maar amper een uur teruggezet en toch gaat het heamielcomité alweer “back to the future”.

Want het heamiel van 2016 staat nu al op het concertprogramma met als thema “Muziek”. Het geluid van vallende bladeren is als het ware de ouverture. Nu nog pianissimo, want de componisten gaan eerst achter de knoppen om vervolgens via mezzoforte tot bloei te komen, waarna de oogst met forte zal knallen.

We zijn op weg naar een symfonie waarin de 4 jaargetijden in één seizoen tot een akkoord komen. Als de dynamische tekens onderweg strak worden ingevuld, zetten we in 2016 wederom de kroon op juni.

Iedereen kan de gedachten vast bepalen om iets moois te componeren in de vorm van een praalwagen, optreden of decorstuk. De intocht zal één groot rijdend podium worden, Bolsstjurrich een muzikale hoorn des overvloeds en de sporthal wordt een muziekdoos vol folkloristische kleurrijke klanken. Kortom, het Boalserter Heamiel, bol van muziek.

Tot hooi.