Handen ineen voor meer bomen in Fryslân

Op 11 en 12 februari organiseren Plan Boom Fryslân en Meer Bomen Nu een gezamenlijke bomenoogstactie. Deze bomen worden later op 40 verschillende locaties geplant. De FMF, Landschapsbeheer Friesland en Meer Bomen Nu slaan de handen ineen om de bomenambitie van hun campagnes te realiseren: meer bomen tegen snelle klimaatverandering en voor het herstel van de biodiversiteit in het Friese landschap.  

Aan de slag in Fryslân op 11 & 12 februari

Tientallen vrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland en Meer Bomen Nu zullen samen jonge bomen oogsten in Wateren, Nijeberkoop, Tjallerberd, Sint Nicolaasga en Boijl. Na het oogsten worden deze op 40 verschillende locaties in heel Friesland uitgedeeld en geplant. Op die manier kunnen de boompje uit Friesland de kans krijgen om uit te groeien tot een prachtige boom.

Voor een prettig klimaat en meer groen

Meer Bomen Nu en Plan Boom Fryslân zien bomen planten als één van de oplossingen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken, de biodiversiteit te herstellen én om burgers handelingsperspectief te bieden. Vanuit die gedeelde doelstelling organiseren zij een bomenoogstactie met de hulp van vrijwilligers en particuliere grondeigenaren.

Miljoenen nieuwe bomen in Nederland

Plan Boom wil 10 miljoen bomen in heel Nederland laten planten. In Fryslân streven de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) naar minstens 700.000 in 2020-2023. En iedereen kan een ‘boompje’ bijdragen: particuliere grondeigenaren, gemeenten en burgers met een eigen erf of tuin. Elke geplante boom wordt meegeteld in de nationale bomenteller van Plan Boom, die te vinden is op de website www.planboom.nl 

Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu, een initiatief van Stichting MEER Groen, Caring Farmers en Urgenda, heeft als landelijke campagne in de winter van 2020-2021 al een half miljoen bomen en struiken gratis weggegeven. Afgelopen zomer zijn er in vier dagen tijd alweer 1 miljoen gratis bomen aangevraagd door particulieren, boeren en voedselbossen.

Samen met duizenden vrijwilligers, boswachters en groenbeheerders worden zaailingen en stekken verzameld en gratis weggegeven. Het doel is om Nederland sneller, goedkoper en socialer te vergroenen, want iedereen kan meedoen.

Aanmelden plantlocaties én vrijwilligers voor toekomstige acties

Gemeenten, bedrijven en particuliere grondbezitters, die tenminste 0,5 hectare beschikbaar hebben om bomen te planten kunnen zich aanmelden bij Arnoud de Vries van de FMF door een mail te sturen onder vermelding van  ‘Plan Boom Fryslân’ naar info@fmf.frl

Individuele vrijwilligers en groenbeheerders kunnen zich aanmelden bij Meer Bomen Nu als vrijwilliger, oogstlocatie of bomenhub (opslagplaats jonge boompjes). Meld je aan op: https://meerbomen.nu/ik-doe-mee/

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.