Halt u Valt!: De Week van Valpreventie Senioren

In de week van 30 september t/m 5 oktober wordt in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren aandacht besteed aan Valpreventie bij senioren.

Dit gebeurt tijdens het wekelijkse sportuurtje van de club waarbij senioren aangesloten zijn, zoals bijvoorbeeld bij de wandel-, gymnastiek- of volksdansgroep.

De meeste sportdocenten die actief zijn in deze twee gemeenten hebben hiervoor een training gevolgd. Zij zullen in de Week van de Valpreventie tijdens de les allerlei oefeningen met de senioren-sportgroepen doen, die gericht zijn op het voorkomen van vallen, zoals balans- en spierversterkende oefeningen.

Actieplan Halt u Valt!

De week van de Valpreventie maakt deel uit van het Regionaal Actieplan Halt u Valt!, welke dit jaar in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren wordt uitgevoerd. Deze gemeenten willen door het organiseren van verschillende activiteiten het aantal valincidenten onder 65 plussers met 10% verminderen.

Veilig op de E-Bike en thuis!

De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert in samenwerking met de Fietsersbond een 2-tal ‘E-bike dagen’ welke plaatsvinden op 1 oktober in Sneek en op 7 oktober in Bolsward. Op deze dagen kunnen senioren die wel of geen elektrische fiets hebben deze uitproberen en/of gebruikers tips ontvangen. Ook wordt er fiets gym gegeven met o.a. balansoefeningen. In het najaar worden zorgconsulenten en ouderenadviseurs geschoold, zodat zij tijdens huisbezoeken bij senioren nog beter letten op onveilige situaties in en om huis. Die situaties kunnen dan direct met de betrokkene worden besproken en er kan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Interesse in een voorlichting Valpreventie?

Ouderenorganisaties, buurtverenigingen of huurdersverenigingen kunnen een voorlichting over Valpreventie aanvragen. Deze wordt door een ouderenadviseur uitgevoerd. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij Timpaan Welzijn, 0515-414162.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.