Halfwezenfonds nog steeds actief in Bolsward

Bolsward kent al enkele eeuwen een drietal stichtingen die de bevolking ondersteunden in de zware tijden.

Nog steeds zijn deze stichtingen actief voor Bolsward en haar inwoners. Een van die stichtingen is het Weeshuis. De 450 jaar oude stichting is nog steeds actief voor de Bolswarder gemeenschap. Diverse verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke instellingen uit Bolsward doen in dit verband regelmatig een beroep op het Weeshuis voor een finaciële bijdrage.

Maar een andere belangrijke taak van het Weeshuis is het halfwezenfonds, het maandelijks verlenen van bijdragen ten behoeve van de kinderen uit minder draagkrachtigen éénoudergezinnen in Bolsward.

Via de website van de stichting kan men een aanvraag doen tot finaciële bijdrage.