Grootschalige aanplant iepen

De Stichting Iepenwacht Fryslân doet een oproep aan particulieren die graag één of meerdere iepen op hun erf geplant willen hebben. Het gaat goed met Stichting Iepenwacht Fryslân (S.I.F.) en daarmee ook met de iep.

De doelstelling van de S.I.F. is het behoud van de iep als soort in de provincie Fryslân. Sinds de oprichting in 2005 is S.I.F. er in geslaagd het ziektepercentage van de iepziekte sterk terug te dringen. Nu het uitvalpercentage van < 1% is behaald, zoals in de doelstelling van de S.I.F. is vastgesteld, kan er actie worden ondernomen om iepen te gaan herplanten om daarmee het landschap te verbeteren. In het open landschap van Fryslân zijn erven “groene eilanden” in de openheid. De aanplant van iepen kan een wezenlijke bijdrage leveren aan dit karakteristieke beeld en de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie.

Particuliere erven

Particulieren die in het verleden iepen zijn kwijtgeraakt door iepziekte en die door de S.I.F. zijn gesaneerd, hebben allemaal een schrijven gekregen om zich aan te melden voor herplant. Daaraan hebben veel mensen gehoor gegeven. Omdat er nog mogelijkheden zijn om particulieren te voorzien van iepen doet de S.I.F. een oproep aan particulieren die graag een of meerdere iepen op hun erf geplant willen hebben om zich te melden! De aanplant zal plaats vinden in de periode 2012-2013.

Wat zijn de eisen?

De erven dienen zich te bevinden in het buitengebied waarbij de te planten iepen de mogelijkheid hebben uit te groeien tot volwaardige bomen. De onderlinge afstand van de te planten iep ten opzichte van overige bomen bedraagt minimaal 8 meter. De iepen kunnen ook als (verplichte) landschappelijke inpassing dienen voor schuren en stallen in bijvoorbeeld het project Nije Pleats. Zie hiervoor ook de website www.nijepleats.nl voor meer informatie.

Op is op

Let op! Er is nog een beperkt aantal iepen beschikbaar voor dit project, daarom geldt: Op is op! Contact Voor vragen en aanmeldingen dient u deze voor 1 maart 2012 te sturen naar e-mailadres: gauke.dam@iepenwachtfryslan.nl o.v.v. verzoek herplant. Particulieren die in aanmerking komen voor herplant krijgen voor 1 april 2012 antwoord via de mail.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.