GroenLinks wil nieuwe regeling voor zwemonderwijs

Het zwemonderwijs in Súdwest-Frysland dreigt kind van de rekening geworden door gebrek aan beleid en maatregelen in de afgelopen jaren.

 

Het begint in 2011 met het afschaffen van de vervoersregeling voor scholen waardoor in 2012/2013 nog maar 13 scholen gebruik maken van het schoolzwemmen. Ook de onzekerheid over de toekomst van de zwembaden werkt niet bevorderlijk voor het zwemonderwijs. Het huidige college toont zich met voorstellen volstrekt passief en komt na herhaalde vragen van GroenLinks slechts met vage informatie over bezuinigingsmogelijkheden en onderzoek naar nieuwe regelingen.

Wel worden tegelijkertijd aan de zwembadexploitant de suggestie gedaan om het schoolzwemmen in drie jaar af te bouwen zonder dat hierover voorstellen aan de gemeenteraad zijn gedaan. De meest recente informatie van 13 maart (schriftelijk antwoord op vragen GroenLinks) leert, dat het college in december 2013 een voorstel om het schoolzwemmen af te schaffen heeft aangehouden. Men kiest nu eerst voor nader ‘juridisch onderzoek’ naar bestaande contracten over het schoolzwemmen en schuift alles door naar de volgende raadsperiode.

Zwemonderwijs verdient beter

GroenLinks Súdwest-Fryslân wil een goede regeling waarin scholen en ouders gestimuleerd worden kinderen deel te laten nemen aan zwemlessen. Hiervoor zit een totaalbedrag van € 240.000 in de gemeentebegroting. Dat vraagt om nieuwe en creatieve voorstellen. Bij voorbeeld met een regeling op maat voor scholen specifiek gericht op kinderen die nog niet kunnen zwemmen. Maar omdat ouders steeds meer zelf zorg dragen voor zwemlessen, bijvoorbeeld ook met een tegemoetkoming voor minder draagkrachtige gezinnen. Wij wonen in en waterrijke gemeente. Kinderen mogen niet de dupe worden van financiële drempels voor zwemlessen. Zoals in het programma van GroenLinks staat: “Alle kinderen verlaten de basisschool met een zwemdiploma A!”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.