GroenLinks gekozen tot meest fietsvriendelijke partij

Op de fietsverkiezingsavond van de Fietserbond Fryslân in Sneek is GroenLinks Súdwest-Fryslân tot meest Fietsvriendelijke partij gekozen.

Goede tweede en derde werden D66 en de SP. Dit na een geanimeerd verkiezingsdebat aan de hand van stellingen over fietsbeleid en fietsvoorzieningen in de gemeente.

Opvallend was de brede steun voor een meer fietsvriendelijk beleid. 

Fietsstad Zwolle

De avond begon met een presentie door Ilse Bloemhof van de genomineerde “Fietstad Zwolle 2014”. Mooie en inspirerende voorbeelden van een stevig fietsbeleid en fietsvriendelijke maatregelen: Gescheiden fiets- en autoroutes, fietsvriendelijke rotondes en een geregelde samenspraak met de Fietsersbond. Kortom ‘Fietsers in de voorrang”. Vervolgens het ‘Fietsverkiezingsdebat’. Er werden stellingen voorgelegd over een fietssnelweg Sneek-Leeuwarden, over fietsveiligheid en z.g. ‘Shared Spaces’ en over Waterstad Sneek en belemmeringen voor fietsers. Onder de ontspannen en humorvolle leiding van journalist Asing Walthaus gaven de acht aanwezige partijen hun zienswijze en commentaar.

Fietsvriendelijke politiek

Opvallend was dat de vertegenwoordigers van collegepartijen zich hier aanmerkelijk kritischer toonden over de uitwerking van Waterstad Sneek -met alle moeizame oplossingen voor de fietser vandien- dan hun opstelling in de raad. De laatste stelling was: “Súdwest-Fryslân moet meedoen aan de verkiezing Fietsstad 2018”. Bas Gerdingh gaf aan dat GroenLinks vorig jaar al had voorgesteld mee te doen aan de verkiezing “Fietsstad 2014” om de fietsambities aan tegeven, maar onvoldoende steun hiervoor kreeg. Voor deelname voor Fietsstad 2018 waren gelukkig nu meer partijen te vinden: dat opent perspectieven een steviger fietsbeleid in de nieuwe raadsperiode.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.