GrienLinks, FNP en PvdA willen subsidieregeling voor huiseigenaren met funderingsschade

Bij de Statenvergadering op 21 december 2022 zullen Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) een voorstel indienen voor een subsidieregeling voor mensen in het veenweidegebied met funderingsschade.

De drie woordvoerders reageren: “Er zijn veel inwoners in het veenweidegebied die in een huis wonen met funderingsschade. Wij vinden het belangrijk dat die huizen hersteld en verduurzaamd worden. Nu hebben onze partijen een plan waarmee we dat mogelijk willen maken.” Het voorstel wordt in de Staten mede-ingediend door in ieder geval het CDA en de VVD, die het plan voor een subsidieregeling steunen.

Plan van de partijen

Het voorstel houdt in dat gedupeerden via een subsidie 40% van de kosten voor herstel en verduurzaming vergoed kunnen krijgen tot een maximum van €40.000. Dat geld komt uit een subsidiepot gevuld met één miljoen euro. Deze pot wordt gedurende vijf jaar aan het eind van het jaar weer aangevuld. De partijen hopen ook dat het Wetterskip en veenweidegemeenten een extra bijdrage leveren aan het fonds.

Belangrijke aanvulling

Het plan van de partijen is een belangrijke aanvulling op de voorstellen van Gedeputeerde Staten en het advies van de funderingstafel. De funderingstafel is een onafhankelijke commissie die in opdracht van de Staten is ingesteld.

Naast de voorstellen voor een Fries funderingsloket, het aanbieden van een funderingsonderzoek en het opzetten van een leenfaciliteit, brengt deze subsidie bewoners een flinke stap dichterbij het herstellen van de schade.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.