Gratis cursus ‘Politiek in mijn gemeente’

De gemeente Súdwest-Fryslân biedt inwoners de gelegenheid meer te weten te komen over de politiek in deze gemeente?

Hiervoor is een cursus opgezet die samen met ProDemos ‘Huis voor de democratie en rechtsstaat’ uit Den Haag is opgezet. De cursus, die op 19 oktober a.s. start, bestaat uit vier bijeenkomsten en is gratis. Aan de cursus kunnen maximaal 15 inwoners deelnemen.

In maart 2017 jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer en in november 2017 volgen dan de verkiezingen voor de gemeenteraad van o.a. Súdwest-Fryslân. Politiek komt daardoor meer in de schijnwerpers te staan.
Maar hoe werkt de politiek eigenlijk? En: hoe verhoudt de landelijke politiek zich ten opzichte van de gemeentelijke politiek?

In vier bijeenkomsten komen dergelijke vragen aan de orde. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten krijgen de deelnemers op een leuke en interactieve manier informatie over de werking van de politiek. Waar mogelijk zullen hierbij ook leden van het college van burgemeester en wethouders en raadsleden aanwezig zijn. Zij vertellen over hun werk en de deelnemers kunnen hen allerlei vragen over het politieke werk stellen. De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan een vergadering van de gemeenteraad.

Cursusdata
De cursus wordt gegeven op de woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.
De cursusdagen zijn 19 oktober 2016, 9 november 2016 en 16 november 2016.
Alle bijeenkomsten worden gegeven in de raadszaal van de gemeente Súdwest-Fryslân in het gemeentehuis aan de Stadslaan 75 in IJlst.
De afsluitende bijeenkomst bij raadsvergadering vindt plaats op donderdagavond 15 december 2016.

Aanmelden
Inwoners van de gemeente kunnen zich voor de cursus ‘Politiek in mijn gemeente’ aanmelden bij de griffie van de gemeente via e-mailadres griffie@sudwestfryslan.nl. De deelnemers ontvangen een bevestiging van hun deelname met daarin aanvullende informatie over het cursusprogramma. Aanmelden geschiedt op volgorde van binnenkomst. Bij meer dan 15 deelnemers krijgen de inwoners die zich hebben aangemeld bericht voor deelname aan de cursus in februari/maart van het volgende jaar.

foto via https://sudwestfryslan.d66.nl/

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.