Goede score in debuutjaar Ondernemersfonds SWF

De Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft een bewogen eerste jaar achter de rug. Toch is in 2016 al ten minste tweederde deel van het beschikbare budget door ondernemersclubs in steden en dorpen opgevraagd. “Een goede score”, aldus voorzitter Ben Smid van het fonds. “Al rekenen we er voor 2017 op dat dit aandeel nog flink zal groeien.”

Het Ondernemersfonds kwam er op initiatief van de Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân, na verzoeken van ondernemers. “We zijn blij met het fonds”, zegt Smid. “Het is een goed middel om gelden in te zetten voor de versterking van het ondernemersklimaat. Ondernemers in een dorp, stad of regio werken samen en beslissen ook samen waaraan het geld wordt besteed.”

Dat het fonds een koude start kende, heeft volgens Smid deels te maken met de wijze waarop de bijdrage wordt geïnd, via de gemeentelijke aanslag onroerende zaakbelasting (ozb). Niet alleen ondernemers, maar alle eigenaren van niet-woningen betalen bovenop hun ozb-aanslag een opslag van 0,06 procent van de WOZ-waarde.

Beeldvorming
“Inning bovenop de ozb heeft de beeldvorming geen goed gedaan”, weet Smid. “Niemand vindt het fijn om belasting te betalen, terwijl de bijdrage aan het Ondernemersfonds juist eigen geld is, van de ondernemers zelf en door hen vrij te besteden.”

Echter, in veel kernen en regio’s bleek onder ondernemers de bereidheid tot samenwerken en het nemen van initiatieven nog onvoldoende om effectief van de fondsgelden te kunnen gebruikmaken. “Dat is jammer”, aldus de voorzitter. Uitgedrukt in geld gaat het om zo’n 185.000 euro, 28 procent van het totale budget. De betalers krijgen op verzoek hetgeld terug. In een flink aantal vooral kleine kernen – tezamen goed voor slechts 6 procent van het totale budget – is nog geen besluit over het fonds genomen.

Optimistisch
Smid is optimistisch gestemd. “In de kernen waar het fonds wel tot uitwerking is gekomen zijn goede initiatieven genomen.” Hij noemt Sneek, Bolsward, Makkum, Tjalhuizum, Idsegahuizum, Schettens/Longerhouw, Heeg, Oppenhuizen en Uitwellingerga. “Ook inPingjum zijn de ondernemers bezig de mogelijkheden van het fonds te inventariseren”, aldus manager Jacques Hoogenboom van het fonds. “Verder wordt er in Workum, Koudum, Stavoren, Molkwerum en Warns nog steeds gewerkt aan de besluitvorming rond het fonds.”

“In elk dorp of stad zijn dingen te doen die de leefgemeenschap en het ondernemersklimaat kunnen verbeteren”, zegt Smid. “Het fonds wordt vaak in een adem genoemd met ‘de intocht van Sinterklaas’, maar er is zo veel meer waaraan gezamenlijk geld kan worden besteed. Zoals de beveiliging van een bedrijventerrein, de inkoop van goederen tot zelfs het inhuren van expertise bij belangenbehartiging voor ondernemers of kernen.”

Makkum voorbeeld
Als voorbeeld van hoe een dorp de handschoen kan oppakken noemt hij Makkum, waar organisaties en particulieren hun plannen dit najaar tijdens een pitchavond konden voorleggen voor financiering uit het fonds. Smid: “Het zou mooi zijn als meer dorpen en steden zo’n initiatief nemen.Samenwerking is onontbeerlijk om initiatieven van de grond te krijgen en tot een succes te brengen.”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.