Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bolsward-Oost en beeldregieplan Bolsward-Oost

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bolsward-Oost en beeldregieplan Bolsward-Oost.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 14 maart 2024 het bestemmingsplan Bolsward-Oost en het beeldregieplan Bolsward-Oost gewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat het bestemmingsplan en het beeldregieplan ter inzage liggen.Wat houdt dit bestemmingsplan in?Het plangebied ligt aan de oostzijde van Bolsward en omvat agrarische gronden. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een woongebied waarin maximaal 200 woningen in de oksel van de Snekerweg en de Ugolaan gerealiseerd kunnen worden. De gemeente heeft hoge ambities om van Bolsward-Oost een wijk te maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid, een fijn leefklimaat en goed wonen voorop staan.Wat houdt het beeldregieplan in?In het bestemmingsplan Bolsward-Oost is sprake van een aantal ontwikkelingen die effect hebben op de beeldkwaliteit. Daarom is hiervoor het beeldregieplan Bolsward-Oost opgesteld. Dit beeldregieplan vormt het toetsingskader voor omgevingsvergunningaanvragen voor het bouwen en in het kader van het ontwerpen van de openbare ruimte. Het beeldregieplan zal na vaststelling door de gemeenteraad worden toegevoegd aan de bestaande welstandsnota.Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?Het vastgestelde bestemmingsplan en het beeldregieplan kunt u inzien vanaf 3 mei 2024 tot en met 13 juni 2024. Dit kan bij het gemeentelijke loket in Bolsward.Het vastgestelde bestemmingsplan en het beeldregieplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2023oostBPboloost-vastHoe kunt u reageren?Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.Wie kan beroep indienen?1.belanghebbenden;2.niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;3.niet-belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.U kunt uw beroepschrift sturen aan:Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StatePostbus 200192500 EA ‘s GravenhageU kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde Afdeling via het digitaal loket van de Raad van State. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.Wilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.Het bestemmingsplan en het beeldregieplan is geldig vanaf 14 juni 2024. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan en het beeldregieplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 07-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2024-189432

Gerelateerde berichten