Rectificatie publicatie 9 maart 2023 Besluit voornemen opleggen maatwerkvoorschriften Koopman Heersweg 3 te Bolsward

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Rectificatie publicatie 9 maart 2023 Besluit voornemen opleggen maatwerkvoorschriften Koopman Heersweg 3 te Bolsward.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college heeft besloten om op grond van artikel 2.7a van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften vast te stellen voor de inrichting op het adres:Koopman Heeresweg 3 te Bolsward. In het belang van de bescherming van het milieu vinden wij het noodzakelijk om voor geur voorschriften in de vorm van maatwerk te stellen.InzageHet voornemen ligt tot en met donderdag 13 april 2023 ter inzage bij de gemeenteloketten. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, telefoonnummer 14 0515.Bent u het niet eens met dit voornemen?Bent u het niet eens met dit voornemen? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, t.a.v. Team Vergunningen, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor kunt u binnen deze termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2023-138555

Gerelateerde berichten