Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, Franekerstraat 26 het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, Franekerstraat 26 het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:Bolsward, Franekerstraat 26 UV20200984 het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan (11 november 2020)InzageDe aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, T.a.v. Team Vergunningen, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor kunt u binnen deze termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2021.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2021-445373

Gerelateerde berichten