Vaststelling bestemmingsplan ‘Bolsward onderstation 110/20kV’, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan ‘Bolsward onderstation 110/20kV’, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 7 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Bolsward onderstation 110/20kV’ ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat dit bestemmingsplan ter inzage ligt.Wat houdt dit bestemmingsplan in?Het bestemmingsplan maakt de bouw van een 110/20kV transformatorstation mogelijk. Het transformatorstation is nodig om in de toenemende vraag naar elektriciteit te voorzien. Het transformatorstation is gesitueerd aan de westkant van Bolsward. De locatie ligt ten noorden van de Witmarsumerweg en ten oosten van de Klaverweg en sluit direct aan op het bedrijventerrein de Marne II. Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 22 juli tot en met 1 september 2021. Dit kan bij het gemeentelijk loket in Sneek.Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2020noorBPbols110k-vast Hoe kunt u reageren?Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.Wie kan beroep indienen?1.belanghebbenden;2.niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;3.niet-belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s GravenhageWilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.Het bestemmingsplan is geldig vanaf 3 september 2021. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2021.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2021-232758

Gerelateerde berichten