Geweigerde omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, Snekerstraat 9, het realiseren van een supermarkt met in- en uitrit in strijd met het bestemmingsplan

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Geweigerde omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, Snekerstraat 9, het realiseren van een supermarkt met in- en uitrit in strijd met het bestemmingsplan.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben geweigerd:Bolsward, Snekerstraat 9, UV20140802 het realiseren van een supermarkt met in- en uitrit in strijd met het bestemmingsplan (23-06-2021) InzageDe aanvraag, het weigeringsbesluit en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag XX 2021 tot en met donderdag XX 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeenteloketten.Weigeringen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.Bent u het niet eens met dit besluit?Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw beroep in behandeling te kunnen nemen, moet u zienswijzen hebben ingediend en reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.In uw beroepschrift moet het volgende staan:uw naam en adresde datum het besluit waartegen u in beroep gaatde redenen waarom u in beroep gaatuw handtekeningStuur uw brief naar:Rechtbank Noord-NederlandAfdeling bestuursrechtPostbus 1509700 AD GRONINGENU kunt ook digitaal in beroep gaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u de beslissing op uw beroep niet afwachten?Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2021.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2021-205591

Gerelateerde berichten