Ontwerp bestemmingsplannen Herinrichting N359-Bolsward Noord; Herinrichting N359-Burgwerd; Herinrichting N359-Wommels Noord, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplannen Herinrichting N359-Bolsward Noord; Herinrichting N359-Burgwerd; Herinrichting N359-Wommels Noord, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke maken gezamenlijk bekend dat zij het ontwerp van de bestemmingsplannen Herinrichting N359 – Bolsward Noord, Herinrichting N359 – Burgwerd en Herinrichting N359 – Wommels Noord ter inzage leggen.Wat houden de betreffende  bestemmingsplannen in?Provincie Fryslân werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming van de N359. De N359 is een provinciale stroomweg door het zuidwesten van Fryslân; vanaf de A6 bij Lemmer tot aan de N31 bij Leeuwarden. In het traject van de N359 tussen Bolsward Noord en Wommels Noord bevinden zich 3 kruispunten. De huidige inrichting van deze kruispunten zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid, de doorstroming en de omgevingskwaliteit in het geding komen. De onderhavige bestemmingsplannen bieden het juridisch/planologische kader om de kruispunten te kunnen verbeteren. De deelprojecten bevinden zich vrijwel geheel binnen de gemeentegrens van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het kruispunt Wommels-Noord is voor een klein deel echter ook binnen de gemeente Waadhoeke gelegen. Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?Het ontwerp van de bestemmingsplannen kunt u inzien vanaf 13 maart 2020 tot en met 23 april 2020. Dit kan voor wat betreft de gemeente Súdwest-Fryslân bij het gemeentelijk loket in Bolsward.Voor wat betreft het gedeelte wat binnen de gemeente Waadhoeke is gelegen kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur, ’s middags op afspraak, en donderdags tot 20.00 uur, terecht bij de bezoekersbalie in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. De ontwerpen zijn ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nlDe planidentificatienummers van deze bestemmingsplannen zijn: Voor Bolsward Noord: NL.IMRO.1900.2019BPN359bolsnoor-ontwVoor Burgwerd : NL.IMRO.1900.2019BPN359burgwerd-ontwVoor Wommels Noord NL.IMRO.1900.2019BPN359wommnoor-ontw (Súdwest-Fryslân)Voor Wommels Noord: NL.IMRO.1949.2019BPN359wommnoor-ONT1 (Waadhoeke)Hoe kunt u reageren?Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze indienen. Deze kunt u voor wat betreft de gemeente Súdwest-Fryslân sturen naar de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.Voor wat betreft de gemeente Waadhoeke kunt u schriftelijk reageren via de mail op info@Waadhoeke.nl of via een aan de gemeenteraad van de Waadhoeke gerichte brief via Postbus 58, 8800 AB Franeker.Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan voor Súdwest-Fryslân door het maken van een afspraak met de heer H. Woltjer van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 0515 140515. Voor de gemeente Waadhoeke kunt u via het algemene telefoonnummer 0517 380380 contact opnemen met de heer H. Mulder van de afdeling Omgeving. U moet dit doen vóór 9 april 2020.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2020.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2020-67068

Gerelateerde berichten