Vaststelling bestemmingsplan Bolsward-Franekerstraat, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan Bolsward-Franekerstraat, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 28 februari 2019 het bestemmingsplan “Bolsward-Franekerstraat” ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat dit bestemmingsplan ter inzage ligt.Wat houdt dit bestemmingsplan in?Aan de Franekerstraat te Bolsward lag de eerdere schoollocatie van de LTS. De schoolbebouwing is gesloopt met het doel hier woningbouw te realiseren. Er ligt nu een plan voor de bouw van 26 rijwoningen en 8 twee onder één kapwoningen en een woning die gekoppeld is aan het bijgebouw van de andere twee onder één kapwoning. In totaal gaat het dus om 35 koopwoningen met parkeervoorzieningen. Achter de woningen ligt een ruime groenzone.In het vastgestelde bestemmingsplan zijn tevens beeldkwaliteitscriteria opgenomen. Hieraan zal de Welstandscommissie toetsen bij het indienen van concrete bouwplannen. Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 15 maart 2019 tot en met 25 april 2019. Dit kan bij de gemeentelijke loketten in Bolsward en Sneek. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2017BPBolswFrstr-vastVerzoek hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan In verband met het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) als gevolg van wegverkeerslawaai van de Franekerstraat te Bolsward, hebben burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân ter plaatse van de ontvangpunten een hogere grenswaarde vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het gaat hier om een overschrijding van 7 dB (55dB). Het ontwerpbesluit Verzoek Hogere Waarde heeft gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.Hoe kunt u reageren?Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn. Wie kan beroep indienen?1.belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;2.belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s GravenhageWilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen. Het bestemmingsplan is geldig vanaf 26 april 2019. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 28 februari 2019 het bestemmingsplan “Bolsward-Franekerstraat” ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat dit bestemmingsplan ter inzage ligt.Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2019.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2019-60219

Gerelateerde berichten