Geweigerde omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Grote Dijlakker 11 het kappen van een es

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Geweigerde omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Grote Dijlakker 11 het kappen van een es.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben geweigerd:Bolsward, Grote Dijlakker 11 OV20190193 het kappen van een es (datum verzending brief / besluit: 05-6-2019) Weigeringen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.Bent u het niet eens met dit besluit?Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:uw naam en adresde datum het besluit waartegen u in bezwaar maaktde redenen waarom u in bezwaar maaktuw handtekeningStuur uw brief naar:Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v. Team VergunningenPostbus 10.0008600 HA SNEEKU kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2019.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2019-144701

Gerelateerde berichten