Ontwerp bestemmingsplan Bolsward-Franekerstraat, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan Bolsward-Franekerstraat, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het ontwerp van het bestemmingsplan Bolsward-Franekerstraat ter inzage leggen.Wat houdt dit bestemmingsplan in?Aan de Franekerstraat in Bolsward lag de eerdere schoollocatie van de LTS. De schoolbebouwing is gesloopt met het doel hier woningbouw te realiseren. Er ligt nu een plan voor de bouw van 26 rijwoningen en 8 twee-onder-één kapwoningen en één woning die gekoppeld is aan het bijgebouw van de andere twee-onder-één kapwoning. In totaal gaat het dus om 35 koopwoningen met parkeervoorzieningen. Achter de woningen ligt een ruime groenzone.In het ontwerpbestemmingsplan zijn ook beeldkwaliteitscriteria opgenomen. Hieraan zal de Welstandscommissie toetsen bij het indienen van concrete bouwplannen. Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?Het ontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 6 november 2018 tot en met 17 december 2018. Dit kan bij de gemeentelijke loketten in Bolsward en Sneek.Het ontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2017BPBolswFrstr-ontwHoe kunt u reageren?Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen en/of een inspraakreactie tegen de beeldkwaliteitscriteria indienen. Uw zienswijze en/of inspraakreactie kunt u sturen naar de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.Wilt u uw zienswijze/inspraakreactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer B. de Jong van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen vóór 7 december 2018. Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Bolsward-FranekerstraatBurgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij van plan zijn een hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen voor de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai van de Franekerstraat voor de aan deze straat nieuw te bouwen woningen in het bestemmingsplan Bolsward–Franekerstraat.Wat houdt het verzoek hogere waarde in?Voor de voormalige LTS-locatie is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In dit plan kunnen nieuwe woningen worden gebouwd. In verband met het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) als gevolg van wegverkeerslawaai van de Franekerstraat is het vaststellen van een hogere waarde noodzakelijk. Het gaat hier om een overschrijding van 7 dB (55 dB).Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie met artikel 110c, lid 1 van de Wet Geluidhinder ligt het ontwerpbesluit met het daarbij behorende bestemmingsplan met ingang van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 voor een ieder ter inzage bij de gemeente loketten in Bolsward en Sneek.Hoe kunt u reageren?Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan  iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarde naar voren brengen. Uw reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer B. de Jong van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen vóór 7 december 2018.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2018.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2018-234334

Gerelateerde berichten