Verleende evenementenvergunning U18.010577, centrum van Bolsward

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende evenementenvergunning U18.010577, centrum van Bolsward.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân maakt bekend dat er een evenementenvergunning wordt verleend:- aan Stichting Sinterklaascomité Bolsward, voor het evenement Sinterklaasintocht in 2018,2019 en 2020, waarbij de wegen Laag Bolwerk, Dijkstraat, Marktstraat en Jongemastraat tijdelijk worden afgesloten (verzenddatum brief: 24 oktober 2018).U kunt de vergunning inzien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 15. Hiervoor moet u van tevoren telefonisch een afspraak maken met Team Vergunningen, +14 0515.Bent u het niet eens met dit besluit?Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:uw naam en adres;de datum;het besluit waartegen u bezwaar maakt;de redenen waarom u bezwaar maakt;uw handtekening.U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?Als u bezwaar maakt, blijft mijn besluit geldig tot ik over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en een voorlopige uitspraak doet. Hieraan zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2018.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2018-231442

Gerelateerde berichten