Ontwerp wijzigingsplan De Wymerts 3 Bolsward

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp wijzigingsplan De Wymerts 3 Bolsward.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het wijzigingsplan De Wymerts 3 te Bolsward hebben voorbereid.InhoudIn het bedrijfspand De Wymerts 3 te Bolsward wil een schildersbedrijf zich vestigen. De regels van het bestemmingsplan Bolsward-Kom zijn van toepassing met de bestemming bedrijventerrein 2. Er doet zich in dit geval een bijzondere situatie voor, in die zin dat op het pand twee verschillende milieuzones van toepassing zijn. In een deel van het pand, dat deel uit maakt van zone B, zijn bedrijven toegestaan binnen de milieucategorie 1 en 2. In het andere deel van het pand zijn bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 3. Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat bedrijven kunnen worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2. Daar wordt in deze situatie aan voldaan.Ter inzageHet ontwerp van dit wijzigingsplan ligt met ingang van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten.Het ontwerp van dit wijzigingsplan is te bekijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.ReagerenGedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw A. Link van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken, via het algemeen telefoonnummer 140515.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2018.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2018-137109

Gerelateerde berichten