Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en publicatie voorontwerp bestemmingsplan Bolsward Historische Centrum Westergo, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en publicatie voorontwerp bestemmingsplan Bolsward Historische Centrum Westergo, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de realisatie van het Historisch Centrum Westergo in Bolsward. Gelijktijdig maken zij bekend dat zij het voorontwerpbestemmingsplan Bolsward Historisch Centrum Westergo ter inzage leggen.  Wat houdt dit bestemmingsplan in?Tot de herindeling van 1 januari 2011 zetelde het stadsbestuur van de gemeente Bolsward in het stadhuis. Samen met de Bolswarder musea, de bibliotheek en de samenleving werken we nu aan een nieuwe bestemming als historisch centrum. Een plek in het centrum van Fryslân die bruist van de activiteiten. Midden in de samenleving. Een ontmoetingsplek voor de komende 400 jaar. Het nieuwe Historisch Centrum Westergo maakt de geschiedenis van dit gebied zichtbaar en voelbaar. Onder andere het historisch archief van Súdwest-Fryslân en haar 11 rechtsvoorgangers krijgen hier een goede plek. Maar ook de bibliotheek, Bolswarder musea, culturele activiteiten, het gemeenteloket en horeca krijgen een plek in dit complex.Op 7 december 2017 is er een inloopavond geweest in het voormalige stadhuis van Bolsward. Op deze avond zijn de tekeningen gepresenteerd van het ontwerp van het Historisch Centrum Westergo. Dit bestemmingsplan is de juridische vertaling van dat ontwerp.Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 19 januari 2018 tot en met 1 maart 2018. Dit kan bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek. Het voorontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2017oostBPhcwbolsw-vontHoe kunt u reageren?Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen. Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Wilt u uw inspraakreactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met mw. N. de Visser van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. Om agenda technische reden moet u dit doen vóór 15 februari 2018.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2018.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2018-10782

Gerelateerde berichten