Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Bolsward, Koopman Heeresweg 14  het brandveilig gebruiken van het pand

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Bolsward, Koopman Heeresweg 14  het brandveilig gebruiken van het pand.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:Bolsward, Koopman Heeresweg 14 UV20170109 het brandveilig gebruiken van het pand (datum verzending brief / besluit: 6 juni 2017) InzageDe aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 23 juni 2017 tot en met donderdag 3 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeenteloketten. Beschikkingen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 15. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.U kunt de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing als pdf-bestand downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.Bent u het niet eens met dit besluit?Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw beroep in behandeling te kunnen nemen, moet u zienswijzen hebben ingediend en reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.In uw beroepschrift moet het volgende staan:•uw naam en adres•de datum •het besluit waartegen u in beroep gaat•de redenen waarom u in beroep gaat•uw handtekeningStuur uw brief naar:Rechtbank Noord-NederlandAfdeling bestuursrechtPostbus 1509700 AD GRONINGENU kunt ook digitaal in beroep gaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u de uitspraak op uw beroep niet afwachten?Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2017.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2017-100250

Gerelateerde berichten