Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, Hichtumerweg 14

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, Hichtumerweg 14.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen, voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo: Bolsward, Hichtumerweg 14 UV20150167 het toevoegen van 10 kampeerplaatsen in strijd met het bestemmingsplan (16-3-2015) De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen van 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016 ter inzage bij de gemeenteloketten. Ontwerpbeschikkingen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 15. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515. Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? U en andere belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief met de ontwerpbeschikking. Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA SNEEK U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2016.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2016-70310

Gerelateerde berichten