Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Bolsward – Grote Dijlakker 41, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Bolsward – Grote Dijlakker 41, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 21 september 2015 het wijzigingsplan Bolsward – Grote Dijlakker 41 gewijzigd hebben vastgesteld. Inhoud Het plan is om het voormalige kerkgebouw aan de Grote Dijlakker 41 te wijzigen naar een woonbestemming. Er worden drie appartementen in het voormalige kerkgebouw gebouwd. De verbouwing is voornamelijk inpandig. Alleen het realiseren van een balkon voor het appartement op de bovenste etage is een verandering die vanaf de buitenkant zichtbaar is (maar niet vanaf het straatbeeld). De voorkant van het gebouw, het aanzicht vanaf de Grote Dijlakker, blijft intact. De wijziging ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het aantal parkeerplaatsen en de inrichting van de parkeerplaatsen op het voorterrein. Ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 9 oktober 2015 t/m 19 november 2015 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is ook te bekijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2015noorWPgrdijl41-vast Reageren Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: 1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; 2. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; 3. belanghebbenden tegen de wijzigingen die het college bij de vaststelling heeft aangebracht.   Inwerkingtreding Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2015.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2015-92278

Gerelateerde berichten