Ontwerp wijzigingsplan Bolsward – Grote Dijlakker 41

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp wijzigingsplan Bolsward – Grote Dijlakker 41.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het wijzigingsplan Bolsward – Grote Dijlakker 41 hebben voorbereid. Inhoud Het plan is om het voormalige kerkgebouw aan de Grote Dijlakker 41 te wijzigen naar een woonbestemming. Er worden drie appartementen in het voormalige kerkgebouw gebouwd. De verbouwing is voornamelijk inpandig. Alleen het realiseren van een balkon voor het appartement op de bovenste etage is een verandering die vanaf de buitenkant zichtbaar is (maar niet vanaf het straatbeeld). De voorkant van het gebouw, het aanzicht vanaf de Grote Dijlakker, blijft intact. Ter inzage Het ontwerp van dit wijzigingsplan ligt met ingang van 26 juni 2015 t/m 7 augustus 2015 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het ontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit wijzigingsplan is: NL.IMRO.1900.2015noorWPgrdijl41-ontw Reageren Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw E.L. Dekkinga van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken, via het algemeen telefoonnummer 140515.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2015.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2015-54761

Gerelateerde berichten