Gloriehuis School over Huwelijk en gezin

2 juni is er een Gloriehuis school Huwelijk en gezin. Ulbe Tolner en Marleen Tolner-Roosa van Strong Connections zullen deze dag spreken.

De toegang (inclusief lunch) is gratis, wel zal er een collecte gehouden worden voor de onkosten. Aanmelding is gewenst i.v.m. de lunch. https://gloriehuis.info/aanmelden-glorieschool

Locatie: Gloriehuis Bolsward, Harlingerstraat 47 Bolsward, van 10:00 tot 16:00 uur.

Geef een antwoord