Glaspanelen Broerekerk (update)

Naar aanleiding van onze berichtgeving over de kapotte glaspanelen van de Broerekerk kregen wij een reactie van het bedrijf Ocatube uit Delft. Uit onder andere onze berichtgeving was niet helemaal de juiste informatie naar voren gekomen, vandaar dat we graag de juiste informatie nu publiceren.

Zo zijn er geen nieuwe glasplaten kapot gegaan sinds de vervanging, gebleken is dat wederom enkele van de nog resterende oude panelen scheuren vertonen. Ook hiervoor geldt weer dat Octatube aan haar garantieplicht zal voldoen en deze panelen zal vervangen in overleg met de beheerder.  Bij de ontwikkeling van het dak voor de Broerekerk in 2006 was de techniek voor het harden en buigen van glas zeer vernieuwend. Het was voor glasleveranciers een productinnovatie die nog in de kinderschoenen stond.

Inmiddels zijn de productietechnieken voor het harden en krommen van glas beproefd en bekend. In week 11 zijn alle ontsierde panelen in de Broerekerk vervangen door nieuwe panelen. Octatube heeft hiermee haar garantie op dit project verlengd. Er is enige tijd gewacht met het vervangen van de glaspanelen, zodat met zekerheid kon worden vastgesteld welke panelen vervangen dienden te worden. Nooit is sprake geweest van een onveilige situatie.

Octatube benadrukt dat de glasschade nog altijd voortkomt uit de productietechniek van de voormalige glasleverancier en niet uit het technisch ontwerp of de reparatie- en montagewerkzaamheden die Octatube heeft uitgevoerd.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *