Gerrit Stornebrink benoemd tot erelid van vv RES

Woensdag 10 juni 2015 is Gerrit Stornebrink tijdens de extra Algemene Leden Vergadering van v.v. RES, waarin is besloten dat RES op 1 juli 2015 zal fuseren met SC Bolsward, benoemt tot Erelid van de v.v. RES.

Het bestuur van v.v. RES stelde de voordracht voor, waarna deze met luid applaus positief werd beantwoord door de leden van v.v. RES. Gerrit is bijna 55 jaar lid van RES en ruim 23 jaar actief bestuurslid.

De laatste 14 jaar was Gerrit als trouwe penningmeester actief en deze functie heeft Gerrit met volle overgave en veel succes uitgeoefend. Gerrit is daarnaast met zijn 62 jaar nog altijd actief voetballer in RES 3.Gerrit heeft besloten na de fusie zijn functie neer te leggen, maar blijft als boekhouder en adviseur wel betrokken bij de nieuwe fusievereniging. Hiermee toont Gerrit zijn grote betrokkenheid aan en dat hij ook van meerwaarde zal blijven voor de fusievereniging.

RES is Gerrit zeer dankbaar voor zijn jarenlange vrijwillige en grote bijdrage, waardoor is besloten hem tot Erelid te benoemen. Gerrit sluit aan bij een illuster doch klein gezelschap. RES heeft in totaal 6 personen tot Erelid benoemd. Helaas zijn inmiddels 4 Ereleden overleden. Jan Bosma uit Bolsward en Gerard Hooghiemstra, woonachtig in Australië, zijn op dit moment nog de enige in leven zijnde Ereleden. Daar komt Gerrit Stornebrink dus bij.