Geridderd tijdens de nacht van de nacht

Loco-burgemeester Wigle Sinnema heeft tijdens de festiviteiten rondom de ‘Nacht van de nacht’ een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Evert Salverda uit Bolsward.

Salverda is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De activiteit ‘Nacht van de nacht’ is een onderdeel van de vele activiteiten die door de Miljeuwurkgroep Boalsert wordt georganiseerd. Dit jaar waren de festiviteiten speciaal vanwege het 25 jarig bestaan van de werkgroep

Evert Salverda is mede oprichter van de Miljeuwurkgroep Boalsert en bestaat dit dit jaar 25 jaar. Hij neemt dit jaar afscheid als bestuurslid. Hij was in die jaren o.a. secretaris en penningmeester en sinds 2010 ook voorzitter van de Miljeuwurkgroep Boalser. Daarnaast was Salverda van 1998 tot 2002 en van 2004 tot 2009 vrijwilliger en penningmeester van de Raad van Kerken in Bolsward, was 5 jaar lid en vice-voorzitter van de Cliëntenraad van het Verpleeghuis ‘De Ielânen’ te Sneek. Is sinds 2007 betrokken bij Wheels4Alle (deelauto’s) en nam in 2009 initiatief voor deelauto’s in Sneek en Bolsward en is nu coördinator van de deelauto’s in Sneek en Bolsward. In beide plaatsen zijn 2 auto’s in gebruik. Salverda is sinds 2009 bestuurslid van de Raad van Toezicht van ‘De Gearhing’ (organisatie van 29 openbare basisscholen in het zuidwesten van Fryslân en i sinds 2011 onafhankelijk lid van de Centrale Cliëntenraad van de Zorggroep Noorderbreedte.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *