Generatiepact SWF, meer ruimte voor instroom jonge ambtenaren

 

De Gemeente heeft een Generatiepact afgesloten met de vakbonden. Dit Generatiepact biedt medewerkers boven de 60 jaar de gelegenheid minder te werken, tegen een gedeeltelijke doorbetaling van hun salaris en 100% doorlopende pensioenopbouw.

Wethouder Durk Stoker geeft aan: “Wy wolle de kennis en kunde fan ús âldere meiwurkers graach fêsthâlde, mar ek romte meitsje foar jong entûsjasme. Dêr hawwe it fakbûn en wy elkoar no goed fûn mei in moaie fleksibele regeling dy’t útnûget om der gebrûk fan te meitsjen.It generaasjepakt fan Súdwest-Fryslân is omreden fan it tal farianten dat oanbean wurdt spesjaal. Meiwurkers kinne bygelyks kieze om 0,5 dei, 1 dei, 1,5 dei, 2 dagen of de helte minder oan it wurk te gean. It moaie is dat ús âldere wurknimmers hiel goed op de regeling reagearje en no op in goede wize it minder wurkjen planne kinne.”

Een medewerker de gemeente: “Deze regeling biedt mij de mogelijkheid om minder te gaan werken, maar zonder dat het enorme financiële consequenties heeft. De regeling heeft veel mogelijkheden, ik kan samen met mijn manager bepalen hoeveel uren ik inlever. Daarnaast biedt het weer ruimte en mooie kansen voor nieuwe jonge mensen om binnen onze organisatie aan de slag te gaan.Door middel van mentorschap kan ik mijn kennis en kunde overdragen aan jongeren. Dat vind ik mooi en verschrikkelijk belangrijk!”

De regeling van SWF vloeit voort uit de cao 2013-2015. Hierin zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid en werkervaring. Vanuit de vakbondskant is er veel waardering voor de wijze, waarop de Gemeente Súdwest-Fryslan dit heeft opgepakt en ingericht.

Medewerkers kunnen vanaf 1 mei gebruik maken van de regeling en in de loop van de maanden daaropvolgend zal duidelijk worden waar de vacatures gaan ontstaan. “Dat sil troch de hiele organisaasje wêze en oeral sille wy goed sjen hokker fakatuere ûntstiet. It hat gjin sin om no al te reagearjen, om’t wy iepen sollisitaasjes oan de kant lizze moatte. As derfakatueres ûntsteane, sille wy dy op de goede wize nei bûten bringe en jongerein útnûgje om te reagearjen.”

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.