Gemeentelijke herindeling SwF leidt voor huidige inwoners tot weinig veranderingen heffingen en belastingen

Vijftien dorpen van gemeente Littenseradiel vallen per 1 januari onder gemeente Súdwest-Fryslân. De voorbereidingen voor deze gemeentelijke herindeling zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen is de zogenoemde belastingharmonisatie.

Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft de uitgangspunten voor de belastingharmonisatie vastgesteld. Deze worden voorgelegd aan de commissie Bestjoer&Finânsjes op 1 juni en de vergadering van de gemeenteraad van 15 juni.

Uitgangspunt
Súdwest-Fryslân wil het voorzieningenniveau voor het hele gebied, inclusief de 15 dorpen van Littenseradiel die naar Súdwest-Fryslân gaan, op peil houden. Daarom zijn de bestaande belastingsoorten, tarieven, belastingdruk en vrijstellingen van gemeente Súdwest-Fryslân het uitgangspunt. Voor inwoners en ondernemers uit Littenseradiel ontstaat een nieuwe situatie voor de lokale heffingen, met deels andere belastingsoorten en andere tarieven. Voor inwoners en ondernemers van Súdwest-Fryslân verandert er waarschijnlijk weinig.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, het volledige voorstel voor belastingharmonisatie en de mogelijkheden voor inspreken op www.sudwestfryslan.nl/bestuur. Inwoners en ondernemers uit Littenseradiel kunnen op sudwest-fryslân.lokalelastenmeter.nl op basis van de huidige belastingverordeningen en tarieven berekenen wat zij in gemeente Súdwest-Fryslân gaan betalen aan gemeentelijke belastingen.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.