GemeenteBelangen Totaal-Lokaal wil twee miljoen voor fiets- wandelpad Bolsward

GemeenteBelangen Totaal-Lokaal(GBTL) wil een deel van het positieve saldo van 7,5 miljoen euro op de gemeente-begroting aanwenden voor een fiets- wandelverbinding van hoge landschappelijke kwaliteit langs de Sneeker trekvaart richting de ‘Lytse Marren’.

Al twintig jaar is er ‘gevochten’ voor het Lytse Marrenplan dat aanvankelijk door PvdA Bolsward werd geïntroduceerd. Dit plan voorzag ook in een fiets- wandelpad richting de ‘Lytse Marren’ maar de landerijen, en daarmee bijna het hele ‘Lytse Marrenplan’, zijn vorig jaar door de gemeente verkocht.

Een motie van GBTL, ondersteund door o.a. de PvdA (door inzet m.n. van Tonny de Vries), heeft er op het allerlaatste moment voor gezorgd dat een hectare werd uitgesloten van verkoop en dat er zakelijke rechten werden gevestigd op de te verkopen grond voor een openbaar pad langs de Sneeker Trekvaart.

“Het geld moet worden aangewend om jaren geleden besluiten en daarmee gewekte verwachtingen bij de inwoners van Bolsward, in te lossen. Wij willen 2 miljoen reserveren voor de aanleg en willen daarbij ook een zwemgelegenheid voor de jeugd realiseren want die moeten nu nog in de stadsgrachten zwemmen. Dan wordt er uiteindelijk toch nog een ‘Lyts’ Lytse Marrenplan ten zuiden van Bolsward gerealiseerd”, aldus Peter Walinga fractievoorzitter van GBTL.

Foto Henk Bootsma


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *