Gemeente verbetert fietsroute basisscholen Bolsward

De fietsroute naar de basisscholen in Bolsward wordt veiliger. Súdwest-Fryslân gaat de oversteekplek bij de Eekwerdlaan ter hoogte van Huylckenstein aanpakken.

Elke schooldag maken veel kinderen gebruik van de fietsroute over de Eekwerdlaan om bij hun basisschool te komen. De wijkvereniging, bewoners en de basisscholen hebben aandacht gevraagd voor de fietsoversteek bij de Eekwerdlaan ter hoogte van Huylckenstein. Zij ervaren deze plek als onveilig.

Duidelijker en veiliger

De uitritvan verzorgingshuis Huylckenstein en de fietsroute vallen nu samen.Dit is voor het verkeer niet altijd heel duidelijk. De gemeente verplaatst de fietsroute en de oversteek. Daarnaast plaatst de gemeente dit jaar een verkeersdrempel. Hierdoor moet de verkeerssituatie hier duidelijker en veiliger worden.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *