Sw-Fryslân wil bruggeld afschaffen

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad voor om per komend vaarseizoen de bruggelden af te schaffen.

Het gaat in totaal om 24 bruggen waar het bekende klompje uit het beeld verdwijnt. De maatregel, uitgevoerd door een gemeente die een aanzienlijk deel van het waterrijke gebied in beheer heeft, geeft een belangrijk positief signaal af richting andere gemeenten in Fryslân en richting de watersportprovincie als geheel. Ook is een dergelijke maatregel in deze tijd een positieve impuls. De afschaffing van het bruggeld wordt voorgesteld aan de gemeenteraad en is in lijn met de ambitie van de gemeente: Súdwest-Fryslân wil een gemeente zijn die recreatie en toerisme stimuleert, waarbij een goede uitvoering van het gastheerschap en grenzeloos varen een belangrijke rol inneemt.

Wethouder Maarten Offinga: “Súdwest-Fryslân heeft watersporters al veel te bieden. Sinds mensenheugenis gaat in deze regio het vervoer over water en dat maakt dat vandaag de dag er een schitterend netwerk van goede vaarwegen ligt dat niet alleen door de beroepsvaart, maar zeker ook door de pleziervaart volop wordt gebruikt. Toerisme en recreatie zijn belangrijke dragers van de economie en werkgelegenheid in onze gemeente. Veel van onze inwoners verdienen hun brood in deze sector, u zult ze overal tegenkomen.”

Naast de toeristisch-economische impuls wordt met de afschaffing van het bruggeld ook een aantal praktische knelpunten weggenomen. Zo komt er een einde aan de verwerking van de geldstromen, wat een omvangrijk en tijdrovend proces is, waarbij veiligheid een belangrijk een belangrijke rol speelt.

De sluisgeldtarieven blijven gehandhaafd. Deze monumentale waterwerken hebben een beperkte capaciteit. In deze situatie is op de korte termijn weinig verandering aan te brengen. Om die reden is het goed om door middel van een financiële bijdrage (passagegeld) het vaargedrag in de vaarroute te beïnvloeden. Het afschaffen van de bruggelden loopt parallel aan het verhogen van de liggelden voor pleziervaartuigen met € 0,25. Zelfs na deze verhoging blijven de liggeldtarieven marktconform. Een en ander betekent dat de maatregelen kostenneutraal genomen kunnen worden.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.