Gemeente Súdwest-Fryslân onderzoekt woonbehoefte

Súdwest-Fryslân laat de komende maanden onderzoeken of de woningvoorraad in de gemeente aansluit op de huidige woonbehoefte en de veranderende vraag in de toekomst, door bijvoorbeeld vergrijzing en krimp.

“Door meer inzicht te krijgen in de woonbehoefte van onze inwoners kunnen wij vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen”, zegt wethouder Stella van Gent. “Zo wil ik bijvoorbeeld weten of er in de toekomst voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn in de gemeente nu enkele woningcorporaties hebben aangegeven zich uit de dorpen te willen terugtrekken.”

Na een aantal slechte jaren, waarin amper werd gebouwd en er geen kavels werden verkocht, zit de woningbouw weer in de lift. “Vorig steeg de verkoop van kavels zelfs explosief, naar 195 over heel 2017”, schetst Van Gent.

De bouwsector ziet weer volop kansen, waardoor het aantal aanvragen voor woningbouwplannen toeneemt, ook in Súdwest-Fryslân. “Het is mooi om te zien dat onze gemeente in trek is bij aannemers, bouwers, ontwikkelaars én kopers”, zegt Van Gent. Maar de medaille heeft ook een keerzijde, zegt ze.

“Er zijn bouwplannen voor meer woningen dan we de komende jaren, tot 2026, van de provincie mogen bouwen. Daarom moeten we keuzes maken en prioriteiten stellen. Welk type woningen zijn er echt nodig? In welke prijsklasse? Hoe is de verhouding tussen huur en koop? En waar, in welke steden en dorpen, moet worden gebouwd? Om antwoorden te krijgen op deze vragen doen we het woononderzoek. We kijken niet alleen naar nu of over vijf jaar, maar verder vooruit, tot ver na 2026.”

Het onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. De resultaten worden voor het einde van dit jaar verwacht, en aan de gemeenteraad gepresenteerd.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.