Gemeente maakt werk van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân legt in een visie de ruimtelijke kwaliteit van het landschap in haar gemeente vast.

In de visie ruimtelijke kwaliteit, die de naam ‘Mei soarch foar ús lânskip’ heeft meegekregen, wordt aangegeven op welke wijze de gemeente ontwikkelingen wil sturen en op een zo goed mogelijke manier een plek wil geven in het landschap. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De enorme openheid maakt het landschap van de gemeente Súdwest-Fryslân uniek in Nederland. Dat was ook één van de redenen waarom het rijk in 2005 de zuidwesthoek van de provincie aanwees als Nationaal Landschap. De rijksoverheid ziet het echter niet meer als zin verantwoordelijkheid de Nationale Landschappen te ondersteunen. De meeste provincies willen dit beleid toch voortzetten. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân ziet het belang van de zorg voor de kwaliteit van het landschap in. De gemeente heeft daarom zijn beleid over de ontwikkelingen in het landschap in een visie vastgelegd.

Dit betekent niet dat de gemeente het landschap op slot wil zetten. Om bijvoorbeeld die enorme openheid in stand te kunnen houden, wil de gemeente nieuwe ontwikkelingen niet midden in die open ruimte toestaan. Nieuwe ontwikkelingen komen zoveel mogelijk aan de rand van een dorp of stad of op lege plekken binnen dorp of stad.

De gemeente noemt in de visie ook het belang van authenticiteit en eenvoud. De afwisseling van steden en dorpen met ieder een eigen sfeer en identiteit is een belangrijke kwaliteit als het om de authenticiteit, de belevingswaarde van het landschap gaat. Daarnaast is deze belevingswaarde ook gebaat bij een zekere vorm van terughoudendheid. Bijvoorbeeld in de vorm van eenvoudige smalle paadjes en bruggetjes in het open landschap en langs de meren.

Aan de andere kant moet behoud van authenticiteit en eenvoud vernieuwing niet in de weg staan. De gemeente hoeft geen openluchtmuseum te worden. Waar de mogelijkheid zich voordoet moet ook ruimte zijn voor moderne architectuur, dynamiek en experiment. Vooral in de steden van de gemeente. Maar ook in de dorpen en in het landschap, dan van een andere schaal dan in de stad. Een contrast kan soms kwaliteit opleveren. Kijk naar de Afsluitdijk. Die zorgt voor een inbreuk op de openheid van de voormalige Zuiderzee. Maar de dijk op zich is van een dusdanige monumentale vormgeving dat de kwaliteit ervan op die plek breed wordt gewaardeerd.  

“Daar waar mogelijk zullen we de grootse openheid van het gebied koesteren en versterken”, aldus wethouder Akkerman. “Ook de identiteit van de dorpen en steden zijn waardevol, maar er is wel degelijk ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Die moeten we als gemeente wel actief sturen zodat we de kwaliteiten van het landschap zelfs kunnen versterken”.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.