Gemeente laat werkzaamheden aan de weg digitaal zien

De gemeente Súdwest-Fryslân pakt de komende tijd zo’n vijftig wegen aan. Welke wegen dit zijn is nu te zien op een online kaart, op de website van de gemeente.

De gemeente Súdwest-Fryslân kwam afgelopen herfst al met de bomenkaart met een overzicht van de bomen die tijdens het winterseizoen werden gekapt. Nu komt de gemeente met een vergelijkbare kaart, alleen dan voor het wegenonderhoud.

Wethouder Durk Stoker: “Ik fynitwichtich dat úsynwennersfuortsjenkinne mei hokkerdikenwyoan ’e gong geane, wat wykrektdwaansille en wannear’titûnderhâldplakhat.”

1600 kilometer wegen

De gemeente Súdwest-Fryslân beheert in totaal 1600 kilometer wegen. Op dit moment zijn zo’n twintig projecten in uitvoering, zoals het herstraten van de Kerkstraat in Pingjum en het opnieuw asfalteren van de Boerestreek in Gaast en de Easthimmerwei tussen Witmarsum en Bolsward.

Kijk voor meer informatie op www.sudwestfryslan.nl/wegonderhoud.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *